• 1. Yüksek Danışma Kurulu İlişkileri Komitesi

  Komitenin Amacı : Derneğimiz bünyesinde mezunlarımız arasında görüş alışverişini geliştirmek, derneğimize ve üniversitemize çeşitli konularda oluşturacakları düşünce ve önerileriyle katkıda bulunmak amacıyla bir “Yüksek Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul ile Yönetim Kurulumuz arasındaki ilişkiler Koordinasyon Komitesi tarafından sağlanacaktır.

   

  Komite Başkanları : Veli Tan Kirtiş

  Komite Üyeleri       :  Hüseyin Cevahiroğlu, Hakan Kodal, Cenk Alper, Burak Barı, Bülend Temur

 • 2. İTÜ'lü Dernekler, Vakıflarla İlişkiler Koordinasyonu Komitesi

  Komitenin Amacı : İTÜ adını taşıyan çok sayıda dernek ve vakıf bulunmaktadır. Bunların ortak amacı camiamıza ve Üniversitemize hizmet etmektir. Bu komitemiz, diğer İTÜ vakıf ve dernekleriyle ilişkilerimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, ortak hedefler tespit etmek ve bu doğrultuda projeler üretmek amacıyla kurulmuştur.

   

  Komite Başkanları : Bülend Temur, Hüseyin Cevahiroğlu

  Komite Üyeleri        : Ömer Yenel, Hasan Tuğcu, Cengiz Gülenler, Pınar Efendioğlu, Adnan Akyazıcı, Ahmet Şüküroğlu, Pınar Öztürk

 • 3. Mali Kaynak Yaratma Komitesi

  Komitenin Amacı : İTÜ Mezunları Derneğinin gelirlerini arttırmak ve üreteceği projelerine mali kaynak yaratmaktır. Bu projelerin hepsi İTÜ Mezunları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını ve İTÜ markasının daha da yüceltilmesini amaçlar. İTÜ Mezunları Derneği ayrıca ilgili projeleri geliştirerek, geleceğin mezunları olacak olan İTÜ’lü öğrenci kardeşlerimize de yönelik burs ve yurt ihtiyacı gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Mali Kaynak Yaratma Komitesi bu konularda da geliştirilen projelere de finansman sağlamak amacıyla gerekli olan faaliyetleri de yürütmektedir.

   

  Komite Başkanları : Sibel Kerimoğlu, Ahmet Şüküroğlu

  Komite Üyeleri        : Hakan Kodal, Engin Keçeli, Cenk Kıvılcım, Serpil Mermer, Cem Soysal, Volkan Öztürk, Pınar Öztürk

 • 4. Öğrencilerle İlişkiler ve Öğrenci Projeleri Koordinasyonu Komitesi

  Komitenin Amacı : Öncelikli olarak İTÜ’lü öğrenciler ile İTÜ Mezunları arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Bu amaca yönelik başta Mentorluk sistemi olmak üzere çeşitli projelerin geliştirme ve uygulaması için çalışır. Öğrenci kulüplerinin  projelerini inceler ve derneğimizin olanakları ölçüsünde  desteklenecek  projeleri belirler ve gelişimini izleyerek  yönetim kurulunu bilgilendirir.

   

  Komite Başkanları : Işık Deliorman Aydın, Yusuf Ziya Civanbay

  Komite Üyeleri        : Burak Barı, Pınar Efendioğlu, Hakan Koçer, Cenk Kıvılcım, Volkan Öztürk, Canberk Hacıoğlu, Pınar Öztürk

 • 5. Burs Komitesi

  Komitenin Amacı : Belirlediği ilkeler doğrultusunda İTÜ öğrencilerine burs sağlamak ve belirlenen bursiyerlere dağıtmaktır. Bursiyerlerin belirlenmesi ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi için İTÜ Rektörlüğüne bağlı Burslar ve Yurtlar  ofisi ile koordineli olarak çalışır.

   

  Komite Başkanları : Halit Zaim, Sibel Kerimoğlu 

  Komite Üyeleri        : Pınar Efendioğlu,Tolga Ulutaş, Murat Hılkın, Cengiz Gülenler, Mürüvvet Killi

 • 6. Üyelik Geliştirme, Pazarlama, CRM ve İletişim Komitesi

  Komitenin Amacı : İTÜ Mezunları Derneği, üyelik yapısı olarak tüm İTÜ camiasını birleştirici bir misyona sahiptir. Komitemiz, öncelikle mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi, ayrıca Derneğimizin İTÜ’nün kurumsal yapısına uygun olarak, başta üyeleri olmak üzere, tüm İTÜ’lüler ile çeşitli mecralarda iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Komite Başkanları : Burak Barı, Volkan Öztürk

  Komite Üyeleri        : Hakan Kodal,  Cem Soysal, Hakan Koca, Ahmet Şüküroğlu, Erdem Türkkal, Yusuf Ziya Civanbay, Canberk Hacıoğlu, Pınar Öztürk

 • 7. İş Dünyası İlişkileri Yönetimi Komitesi

  Komitenin Amacı : İş dünyamızda çok sayıda İTÜ’lünün sahibi ya da yöneticisi olduğu firma bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı KOBİ düzeyinde işletmelerdir. Komitemiz, bu firmalar arasında ortak bir platform oluşturarak, aralarında işbirliği bağı kurmayı hedeflemektedir. Komitemiz bunun yanı sıra, çeşitli organizasyonlarla İş dünyamızın temsilcilerinin; mesleki, teknik ve ticari deneyimlerini İTÜ camiası ile paylaşması için çalışacaktır. Derneğimiz vasıtasıyla iş dünyası ile, Üniversitemizin yararına olacak ortak projeler geliştirmek te komitemizin görevleri arasındadır.

   

  Komite Başkanları : Hakan Koçer, Serpil Mermer

  Komite Üyeleri        : Cenk Alper, Hakan Koçer, Hakan Kodal, Işık Deliorman Aydın, Murat Kansu, Cenk Kıvılcım, Serpil Mermer, Volkan Öztürk, Pınar Öztürk

 • 8. Tanıtım & Etkinlikler Komitesi

   Komitenin Amacı : İTÜ Mezunları Derneği önderliğinde tüm İTÜ’lüler için çeşitli amaçlara yönelik etkinlikler düzenlemek, Derneğin gelişmesine yönelik etkinliklerde yer alınmasını sağlamaktır. Ayrıca İTÜ ve İTÜ Mezunları Derneği’nin tanıtımına yönelik aktivitelerin planlamasını ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

   

  Komite Başkanları : Cenk Alper, Erdem Türkkal

  Komite Üyeleri        : Pınar Efendioğlu, Serdar Garan, Hakan Koca, Cengiz Gülenler, Yusuf Ziya Civanbay, Canberk Hacıoğlu, Ahmet Şüküroğlu, Pınar Öztürk

 • 9. Yapı İşleri ve İnşaat Komitesi

   Komitenin Amacı : Mezun derneklerinin bağlarını kuvvetlendiren en önemli unsurların başında ortak mekan kullanımı gelmektedir. Üyelerimizin keyifle bir araya geldikleri bir mekan eksikliğini halen yaşamaktayız. Komitemiz bu konuda çalışmalar  yapacaktır. Amacımız öncelikle İstanbul' da, kolay ulaşılabilir, çok amaçlı kullanılabilir, prestijli bir mekanda bir sosyal tesis kurulmasını hedeflemektedir. Bunun yanında İstanbul içinde ve çevresinde tamamlayıcı olabilecek mekanlar ve ortak kullanım şartları araştırılacaktır.

   

  Komite Başkanları : Ömer Yenel, Hakan Kodal

  Komite Üyeleri        : Sibel Kerimoğlu, Hüseyin Cevahiroğlu, Engin Keçeli, Adnan Akyazıcı, Serdar Garan, Pınar Öztürk

 • 10. İstihdam Yaratma Komitesi

  Komitenin Amacı : İTÜ Mezunları Derneği, camiamız içinde Özel İstihdam Bürosu lisansına sahip olan tek kurumdur. Komitemiz, Üniversitemizin İş ve İnsan Kaynakları Merkezi ve Mezunlar Ofisi ile işbirliği içinde çalışarak öncelikle İTÜ mezunlarına kariyerlerine uygun, nitelikli iş bulmaları konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Kariyer web sitesi kurulmuştur. Amacımız hem işverenler, hem de iş arayan mezunlarımızın güvenini ve yoğun ilgisini çekecek, İTÜ’lülere yaraşır etkin bir platform oluşturmaktır.

  Komite Başkanları : Önder Eker, Onur Altınbaş

  Komite Üyeleri        : Burak Barı, Işık Deliorman Aydın, Mesut Cesur, Erdem Türkkal, Pınar Öztürk

 • 11. Kamu İşleri Komitesi

  Komite Başkanları: Cenk Kıvılcım, Serdar Garan
   
  Komite Üyeleri: Hüseyin Cevahiroğlu, Sibel Kerimoğlu, Halit Zaim, Murat Kansu, Ahmet Şüküroğlu, Pınar Öztürk
   
 • 12. Yayın Komitesi

  Komite Başkanları           : Pınar Efendioğlu, Engin Keçeli

  Komite Üyeleri                  : Hüseyin Cevahiroğlu, Cenk Alper, Burak Barı, Sibel Kerimoğlu, Bülend Temur, Halit Zaim

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor