• İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği (Ankara)

  Türk Yüksek Mühendisleri Birliği adı ile 1926’ da kurulan derneğimizin adı, 1973 yılında “İTÜ Yüksek Mühendisleri Derneği” , 2006 yılında da “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği” olarak değiştirilmiştir. Dernek Aralık 1922’ de amaçları “Çağımızın gelişen teknolojisine ülkemizin hızla ulaşmasına yardımcı olmak, gelecek kuşaklara her yönü ile teknolojik gelişmelere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda çağının çözümlerine ulaştırmak ve İTÜ’ de meslek eğitimini her yönü ile en üstün düzeye çıkartmak” şeklinde özetlenebilecek İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Vakfı’ nı kurarak tüm taşınmazlarını bu vakfa bağışlamıştır. Derneğin ismindeki değişikliğe paralel olarak Vakfın ismini de 12 Aralık 2007 tarihinde “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı” olarak değiştirilmiştir. Dernek ve Vakıf halen çalışmalarını İTÜ Evi’ nde uyum içinde yürütmekte ve ülkemizin temel değerlerini koruma ana fikri ile İTÜ camiasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına hizmet etmeye çalışmaktadır.

  Derneğimizin İstanbul ve İzmir’ de şubeleri bulunmaktadır. Dernek ve Vakfın, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mezunları ile daha sıkı işbirliği kurmak, mesleki dayanışmayı ve meslek eğitimini geliştirmek, İTÜ’ de öğrenim görmekte olan başarılı ve fakat maddi olanakları yetersiz olan öğrencileri desteklemek için çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 1997 öğretim yılı başında öğrenci destekleme programını yürürlüğe koyarak, 1997-1998 öğretim yılından beri İTÜ öğrencilerine burs vermeye başlamıştır.

  İletişim bilgileri aşağıda bulunan İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği ve İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfımıza ait her türlü bilgiye www.itubirlik.org.tr web adresinden ulaşılabilir.

  Adres:

  Büklüm Sok. No:71 Kavaklıdere/Ankara
  Tel: (0312) 428 52 63 / 428 53 73/74
   
  İstanbul Şubesi:
  Adres: Sıraselviler Caddesi No: 10/6 – Beyoğlu – İSTANBUL
  TEL: +90 212 244 30 66
   
  İzmir Şubesi:
  Cumhuriyet Bulvarı No:134 Kat:3 Kordon/İzmir
  Tel: (0232) 489 40 26
 • İTÜ Antalya Mezunları Derneği

  İTÜ Antalya Mezunları Derneği 16 Ocak 1998 tarihinde kurulmuştur.

  Derneğin amacı; İTÜ mezunlarına sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında yardımcı olmaktır. Mezunları arasında, sanat faaliyetlerini yaymak, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı saygı ve sevgi ilişkilerini geliştirmektir

  Ayrıca İTÜ’ye giren öğrencilere destek olmak, burs imkanı sağlamak, staj yapmaları ve mezuniyetten sonra iş imkanı sağlamak ilkeleri arasındadır.

  Adres : Santral mah. 5200 Sok. No:12,

  07090 Kepez/ANTALYA-TURKİYE

   Başkan : Merih Leblebici 

  merihleblebici@gmail.com

   

 • İTÜ Bursa Mezunları Derneği

  Dernek İletişim Bilgileri:

  Dernek Başkanı : Hasan Tuğcu

  Telefon : 0 (224) 224 23 70

  Faks: 0 (224) 222 20 30

  E-Posta: baskan@ituderbursa.org- iletisim@ituderbursa.org

  Tüğtaş A.Ş.

  Konak Mah. Bilginler Cad. Gültekin Sok. No:1 Nilüfer/ Bursa

  www.ituderbursa.org

 • İTÜ Gaziantep Mezunları Derneği

  Derneğin amacı;

  1. Üyelerine, sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında ve sanat faaliyetlerinde yardımcı olmak.

  2. Mezunları arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkileri geliştirmek.

  3. Mezunların mesleki etkinliklerinde sürekli gelişimini sağlayabilecek, çağdaş teknikleri uygulayabilecek ve çağdaş bilgilere sahip olabilecek nitelikte ortamlara ulaştırmak ve bunu çağdaş yaşama standartlarının sağlanmasıyla desteklemek.

  4. Mezunların İTÜ ve öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek.

  5. İTÜ birimlerinin yapılanma, onarım, donatım vb. sorunlarında özel sektör ve Kamu sektöründeki İTÜ mezunlarının ilgi, yardım ve desteğini sağlamak.

  6. Üyelerinin İTÜ mensupları, mezunları ve yakınlarının kültür ve sanat zevkini geliştirmek bu yönde gerekli faaliyetlerde bulunmak.

  Adres: 

  İncilipınar Mah. Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok Kat: 6 Daire 24

  Şehitkamil / Gaziantep

  Yönetim Kurulu Başkanı 0342 220 10 10 

  Genel Sekreter: 0342 336 49 70 

  Daha fazla bilgi için: www.itugaziantep.org

 • İTÜ Mersin Mezunları Derneği

  Mersin İTÜ Mezunları Derneği; Matematik Mühendisi Mehmet GÖRE’nin araştırma, girişim ve çabalarıyla 03.12.2002 tarihinde 12 kurucu üye ile kurulmuş olup, tüzel kişilik hakkını almıştır. Böylece İ.T.Ü.’nin Doğu Akdeniz Bölgesindeki boşluğu giderilmiştir.

  Derneğimizin misyonu, Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş İTÜ mezunları olarak, temel bilimler ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve sorgulamaları ile ulusal, bölgesel ve kentsel kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek. Bilime ve teknolojiye ulusal düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, ulusal, bölgesel ve kent düzeyinde sivil toplumun gelişmesine katkı yaparak, bilgi toplumunun oluşmasına gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

  Daha fazla bilgi için:

 • İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği

  1949 yılı Ağustos ayının ilk haftasında Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği kuruldu.Daha sonra okulumuzun adının değişimine bağlı olarak derneğimizin adı da İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği olarak değiştirilmiştir.

  İlk Kurucu başkan 1942 Gv. Mezunu Kpt. Namık Asena’dır. Yönetim Kuruluna Kpt. Reşit Uğur, Müh.Emrullah Erkan, Müh.Halit Aptioğlu, Müh.Memduh Ataç, Müh.M.Ali Gökyılmaz , Müh.Ahmet Keşkek, Kpt.Refik Akdoğan seçildi.

  Derneğimizin amacı, Yüksek Denizcilik Okulu ve İTÜ enizcilik Fakültesi Mezunlarının dayanışma, yardımlaşma ve manevi gelişmelerini sağlamak, böylece yort denizciliğinin yücelmesine olan katkılarını artırmaktır.

  Adres: 

  Meclisi Mebusan Cad. Bilezik Sok. Güneş İş Hanı 

  Fındıklı / Beyoğlu / İstanbul 

  Tel: 0212 293 85 81 - 252 49 93 

  Faks: 0212 252 16 93

  Daha fazla bilgi için: www.itudefamed.org.tr

 • İTÜ TMDK Derneği

  İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Mezunları Derneği

  VİZYONU
  "Türk Müziği"nin, tarihsel derinliği ve coğrafi genişliğinden hareketle; ulusal ve uluslararası bağlamda; Mustafa Kemal Atatürk'ün de öngörmüş olduğu saygınlık ve yaygınlık düzeyine kalıcı biçimde yükseltilmesi idealine gereğince hizmet edebilmektir.
  MİSYONU
  İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın, geçmişten geleceğe tüm mezunları ( eğitimci, besteci, icracı, araştırmacı vb. ) arasında işlevsel ve kalıcı bir buluşma, kaynaşma, dayanışma ortamının oluşumuna katkı sağlayabilmek; oluşacak "sinerji"nin gelişimi ve gelecek nesillere aktarımı yönünde gereğince çaba harcamaktır.
  Description: Hakan ALİÇ
  Hakan ALIÇ
  2010-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
  0 (505) 328 00 48
  2007-2010 Dönemi:
  2010-2013 Dönemi:
  Web Sitesi: www.itutmdkmezder.org.tr
  E-posta adresleri: tmdkmezder@gmail.com
  Resmi Facebook Grubu: İTÜ TMDK Mezunları Derneği

   

 • Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği

  Derneğin Kuruluş Amacı:

  Bünyesinde Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerini de barındıran İTÜ Mimarlık Fakültesi bugüne kadar sayısız mimar, tasarımcı ve mühendisin yetiştiği, ülkenin gurur kaynağı ve kültür mirası Türkiye’de benzeri bulunmayan, Dünya’nın ender bir mimarlık ve restorasyon örneği, birinci sınıf tarihi eser Taşkışla’nın, kamu mülkiyet ve tasarrufunda, kamu yararına hizmet etmek üzere, İTÜ kurumunun geleneği ve sürekliliği gereği, İTÜ’ye bağlı bir eğitim - kültür binası işleviyle kullanılmağa devamını sağlamak,

  Taşkışla içindeki fiziksel şartların, eğitim ve kültür hizmetlerinde çağdaş standartlara yükseltilmesi için binanın gerekli bakım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak,

  Taşkışla‟da konferans, sergi, seminer ve benzeri çeşitli etkinlikleri düzenlemek, bu eğitim ve kültür etkinliklerine maddi ve manevi destek, ödül, burs ve benzeri teşvikleri sağlamak, Aynı zamanda üyeleri arasında sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki alanlarda yardımlaşma, dayanışma ve iletişimi sağlamak, Taşkışla’ dan yetişenler ve Taşkışla’yı sevenler arası arkadaşlığı toplumda birlik ve beraberliği artıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek,

  Bu suretle Türk eğitim ve kültür yaşamına katkı ve yarar sağlayıcı tüm etkinlikleri simgesel İTÜ Merkez binası Taşkışla odağı etrafında oluşturabilmek üzere her türlü yasal girişim ve çabada bulunmaktadır.

  Daha fazla bilgi için: Şerife Ekin 

  Tel: 0212 244 75 98 

  Faks: 0212 244 75 97

  ekins@itu.edu.tr 

 • İTÜ Mezunlar Derneği Kanada

  Derneğimiz, Kanada'da yaşayan İTÜ mezunları arasında iletişim ve dayanışmanın yerleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversiteli" lik ruhunun biçimlendirip güçlendirerek bunun için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek İstanbul Teknik Universitemize, topluma, ve insanlığa yararlı olunması amacıyla kurulmuştur.
   

  Daha fazla bilgi için:  http://www.itu.ca

   

   

 • İTÜ Kahramanmaraş Mezunları Derneği

  Başkan: Hasan Kılıçkıran

  İletişim Bilgileri:

  Hayrullah Mah Sandalzede Bulvarı 12. Sok No:13 Kahramanmaraş

  Tel: 0344-323 04 45

 • İTÜ MEDEK KKTC

  Başkan: Mehmet Zorba

  İdari Sekreter: Ayten Çolakoğlu - colakoglua@itu.edu.tr

  İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi

  Yabancı Diller Hazırlık Okulu

  Namık Kemal Mah. Fazıl Polat Paşa Bulvarı Gazimagosa /KKTC

  Tel: 0392 630 50 00 -Dahili: 603

 • İTÜ Mezunlar Derneği USA

  Derneğimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde  yaşayan İTÜ mezunları arasında iletişim ve dayanışmanın yerleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversiteli" lik ruhunun biçimlendirip güçlendirerek bunun için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek İstanbul Teknik Universitemize, topluma, ve insanlığa yararlı olunması amacıyla kurulmuştur.
   

  Daha fazla bilgi için:  www.itumdusa.org

 • İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunları Derneği

   Kurulduğu günden beri İTÜ GİMDER; İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ve İTÜ Makina Fakültesi Gemi Mühendisliği mezunları ile birlikte yapılan faaliyetlerle “Teknik Üniversite”li olma ruhunu kaybetmeden büyüyerek, sektöre şekil veren öncü bir dernek olma yolunda ilerliyor.

   

  İletişim: http://itugimder.org.tr

 • İTÜ Spor Birliği

  İTÜ Spor Birliği" İTÜ öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla tüm spor faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, üniversiteye ait spor salon ve alanlarını bu amaca uygun şekilde değerlendirmek, üniversite öğretim elemanları ve memurlarının imkanlar ölçüsünde tesislerden yararlanabilmesini sağlamak, spor salon ve alanlarının bakımı, yönetimi ve yenilerinin yapılması faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur .

 • İTÜ Spor Kulübü Derneği

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor