İTÜ Hakkında  İTÜ Hakkında  İTÜ Hakkında  İTÜ Hakkında  İTÜ Hakkında  İTÜ Hakkında

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. 250. yılına doğru yola alan İTÜ; evrensel bilimin, teknolojik gelişmelerin, topluma katkı sağlayan projelerin öncüsü olarak ülkenin sınırları içine sıkışmadan bir dünya Üniversitesi olarak eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

İTÜ’de 13 Fakülte, 6 Enstitü, 13 Araştırma Merkezi, 360 Laboratuarı, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretimine, 5 ayrı yerleşkede ve 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından bu yana  Kıbrıs’taki İTÜ KKTC Kampüsü ile devam etmektedir. İTÜ, 501’i profesör olmak üzere, 2.200’e yakın öğretim elemanından oluşan güçlü akademik kadrosu, 1.300 idari personeli ve 36.000 tam zamanlı öğrenci ve 100.000’den fazla mezunu ile büyük bir ailedir.


İTÜ’lü Olmak…

Türkiye’nin en köklü Üniversitesi’nde eğitim almak,

Türkiye’nin en donanımlı akademisyenleri tarafından hayata hazırlanmak,

Gündemi izleyen değil; gündemi yaratan olmak,

Çağdaş bilgi ve teknolojiler ile donanmak,

Cesareti ve ileri görüşlülüğü ile değişimin öncüsü bir lider olmak,

Yenilikçi, katılımcı, yaratıcı olmak,

Durmadan araştırmak, incelemek, öğrenmek, eleştirmek, paylaşmak,

Uluslararası saygın bir Üniversitenin diplomasına sahip olmak,

Yaşamı, mesleği ve üniversitesi ile gurur duymaktır.

Daha fazla bilgi için;
www.itu.edu.tr

 

 

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor