Değerli üyemiz;

Tüzüğümüzün 12. Maddesi uyarınca, İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan 16. Genel Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2022 tarihli toplantısının 4 no’lu karar gereğince  29 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00’de İTÜ Mezunları Derneği Merkezi’nde (İTÜMD Çamlık Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda), yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda; ikinci toplantı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10:30’da İTÜ Arı 2 Teknokent Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

 

 

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya şahsen katılımlarını rica ederiz.

 

16. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yönetim Kurulu Başkanı Veli Tan Kirtiş’in toplantıyı açması,  toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporları ile Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi

12- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi

13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

14- Dilek ve öneriler

15- Kapanış

 

NOT : Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 28 Nisan 2022 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Katılım ve detaylı bilgi almak için 0212-328 34 54 numaralı telefondan dernek ofisimize ulaşabilirsiniz.

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor